Historia powszechna

Kościół w Anglii burżuazyjnej

W czasach panowania Elżbiety I ostatecznie ustabilizował się Kościół anglikański. Dogmatycznie zbliżył się do wyznania augsburskiego. Organizacyjnie godził się na zasadę podległości wobec monarchy z podobną do katolickiej organizacją kościoła. Dla wielu był to zbyt daleko posunięty kompromis. Rozbudowana według katolickich wzorów hierarchicznie organizacja kościoła okazała się głównym punktem konfliktów wyznaniowych. Continue reading

Standard