Historia powszechna

Przyczyny wojny trzydziestoletniej (1618-1648)

W XVI wieku wielkie znaczenie zyskały kontakty polityczne i gospodarcze między zachodnią i wschodnią częścią Europy. Powstanie ogólnoeuropejskiego handlu powodowało, że lokalne konflikty zbrojne nabierały charakteru powszechnego. Częścią kontynentu szczególnie wrażliwą na zmiany sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i politycznej była Europa Środkowa (Rzesza Niemiecka, Prusy, Inflanty, Korona Polska, Królestwo Czech i Węgry). Continue reading

Standard