Historia powszechna

Kościół w Anglii burżuazyjnej

W czasach panowania Elżbiety I ostatecznie ustabilizował się Kościół anglikański. Dogmatycznie zbliżył się do wyznania augsburskiego. Organizacyjnie godził się na zasadę podległości wobec monarchy z podobną do katolickiej organizacją kościoła. Dla wielu był to zbyt daleko posunięty kompromis. Rozbudowana według katolickich wzorów hierarchicznie organizacja kościoła okazała się głównym punktem konfliktów wyznaniowych. Continue reading

Standard
Historia Polski

Zakończenie rozbicia dzielnicowego przez Władysława Łokietka

Władysław Łokietek jeszcze za panowania Wacława II, wrócił do kraju z posiłkami węgierskimi i w 1305 roku, zdobył ziemię sandomierską. Po śmierci obydwu Wacławów opanował Kraków, następnie zdobył Pomorze, Wielkopolskę natomiast podporządkował sobie Henryk Głogowski. Continue reading

Standard
Historia Polski

Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym – początki

Henryk Brodaty skupił pod swoją władzą znaczną część ziem polskich. Oprócz Śląska wrocławskiego sprawował jeszcze rządy w Krakowie, w dzielnicy sandomierskiej i w dzielnicy opolsko – raciborskiej. Kiedy w 1233 roku rycerstwo zbuntowało się przeciw Władysławowi Odonicowi, Henryk wystąpił również przeciwko niemu i opanował Wielkopolskę aż po Wartę. Continue reading

Standard