Historia Polski

Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym – początki

Henryk Brodaty skupił pod swoją władzą znaczną część ziem polskich. Oprócz Śląska wrocławskiego sprawował jeszcze rządy w Krakowie, w dzielnicy sandomierskiej i w dzielnicy opolsko – raciborskiej. Kiedy w 1233 roku rycerstwo zbuntowało się przeciw Władysławowi Odonicowi, Henryk wystąpił również przeciwko niemu i opanował Wielkopolskę aż po Wartę. Continue reading

Standard