Historia powszechna

Kościół w Anglii burżuazyjnej

W czasach panowania Elżbiety I ostatecznie ustabilizował się Kościół anglikański. Dogmatycznie zbliżył się do wyznania augsburskiego. Organizacyjnie godził się na zasadę podległości wobec monarchy z podobną do katolickiej organizacją kościoła. Dla wielu był to zbyt daleko posunięty kompromis. Rozbudowana według katolickich wzorów hierarchicznie organizacja kościoła okazała się głównym punktem konfliktów wyznaniowych. Continue reading

Standard
Historia powszechna

Przyczyny wojny trzydziestoletniej (1618-1648)

W XVI wieku wielkie znaczenie zyskały kontakty polityczne i gospodarcze między zachodnią i wschodnią częścią Europy. Powstanie ogólnoeuropejskiego handlu powodowało, że lokalne konflikty zbrojne nabierały charakteru powszechnego. Częścią kontynentu szczególnie wrażliwą na zmiany sytuacji ekonomicznej, gospodarczej i politycznej była Europa Środkowa (Rzesza Niemiecka, Prusy, Inflanty, Korona Polska, Królestwo Czech i Węgry). Continue reading

Standard