Historia powszechna

Cesarstwo Ottonów

Po traktacie w Verdun rządy do 911 roku sprawowali Karolingowie. W wyniku rozdrobnienia feudalnego w IX wieku państwo germańskie było luźnym związkiem księstw wśród nich: Saksonia, Turyngia, Bawaria, Frankonia, Szwabia. Po wymarciu dynastii Karolingów przekształcono koronę dziedziczną w elekcyjną. Król niemiecki miał tylko formalną zwierzchność nad książętami. Continue reading

Standard