Historia Polski

Krzyżacy – problem polski

Wkrótce po bitwie grunwaldzkiej Krzyżacy rozpętali kampanię propagandową przeciwko Polsce i Litwie. Klęskę pod Grunwaldem ogłoszono klęską chrześcijaństwa w walce z pogaństwem.

Konflikt polski z zakonem miał rozstrzygnąć sobór w Konstancji.Delegacji polskiej przewodniczył arcybiskup Mikołaj Trąba. Polacy sprowadzili świadków ze Żmudzi, którzy opowiedzieli o gwałtach krzyżackich. Rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic przedstawił swój traktat. Dowodził w nim, że każdy lud, nawet pogański ma prawo żyć na swojej ziemi – „O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi”. Sobór nie zajął stanowiska w sporze Polski z zakonem, ale nowy papież Marcin V potępił Krzyżaków.

Standard

Dodaj komentarz