Historia Polski

Zakończenie rozbicia dzielnicowego przez Władysława Łokietka

Władysław Łokietek jeszcze za panowania Wacława II, wrócił do kraju z posiłkami węgierskimi i w 1305 roku, zdobył ziemię sandomierską. Po śmierci obydwu Wacławów opanował Kraków, następnie zdobył Pomorze, Wielkopolskę natomiast podporządkował sobie Henryk Głogowski. Continue reading

Standard