Historia Polski

Stosunki polsko – węgierskie od X do XIV wieku

Bolesław Śmiały kilkakrotnie organizował wyprawy na Węgry i tam rozstrzygał spory o tron na korzyść kandydatów niechętnych Cesarstwu. W 1060 roku poparł Belę I przeciw proniemieckiemu kandydatowi Solomonowi. Po rychłej śmierci Beli wprowadził na tron jego synów – najpierw Gejzę, a następnie Władysława. Pozbawiony poparcia rycerstwa, możnych i kościoła, Bolesław musiał uchodzić z kraju. Continue reading

Standard