Historia Polski

Związki Jagiellonów z Habsburgami

Po śmierci Albrechta Habsburga i wkrótce jego syna Władysława Pogrobowca zwolnione trony Czech i Węgier stały otworem dla Kazimierza Jagiellończyka. Był on żonaty z Elżbietą Habsburżanką siostrą Władysława Pogrobowca, a ten nie miał bliższych sukcesorów. W doktrynie dynastycznej Habsburgów był to atut bardzo silny i tego atutu chwycił się Kazimierz. To co miało być atutem przesądziło o jego przegranej w 1457 roku. Continue reading

Standard