Historia Polski

Zakończenie rozbicia dzielnicowego przez Władysława Łokietka

Władysław Łokietek jeszcze za panowania Wacława II, wrócił do kraju z posiłkami węgierskimi i w 1305 roku, zdobył ziemię sandomierską. Po śmierci obydwu Wacławów opanował Kraków, następnie zdobył Pomorze, Wielkopolskę natomiast podporządkował sobie Henryk Głogowski. Continue reading

Standard
Historia Polski

Zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym – początki

Henryk Brodaty skupił pod swoją władzą znaczną część ziem polskich. Oprócz Śląska wrocławskiego sprawował jeszcze rządy w Krakowie, w dzielnicy sandomierskiej i w dzielnicy opolsko – raciborskiej. Kiedy w 1233 roku rycerstwo zbuntowało się przeciw Władysławowi Odonicowi, Henryk wystąpił również przeciwko niemu i opanował Wielkopolskę aż po Wartę. Continue reading

Standard